ADO.NET NEDİR? NE İŞE YARAR?, NASIL KULLANILIR?


ADO.NET NEDİR? NE İŞE YARAR?, NASIL KULLANILIR?


Ado.Net Nedir?

ADO.NET’ in açılımı ‘ActiveX Data Objects.NET’ olarak adlandırılır. Microsoft tarafından bize sunulan, veri tabanı ile uygulamalarımız arasında köprü görevini görmektedir. ADO.NET ile uygulama tarafımızda veri tabanımıza bağlanabilir, verilerimizi buradan listeleyebilir, güncelleyebilir, veri ekleyebilir veya silebiliriz. ADO.NET ile MSSQL sorguları, komutlarını uygulama tarafımızda kullanabiliriz.

ADO.NET platformu sadece MSSQL için değil, ACCESS, ORACLE gibi diğer veri tabanları içinde kullanabiliriz. Ado.Net mimarisinde kullanılan temel nesneler Connection, Command, DataReader, DataAdapterve ve DataSet nesneleridir.
Connection Nesnesi: Projede veri tabanı kullanımı için olmazsa olmaz nesnedir. Connection nesnesi veri tabanı ile uygulama arasında bağlantı kurmak için kullanılır.
Command Nesnesi: Veri tabanı ile uygulama arasındaki veri akışını iki yönlü olarak kontrol etmeye yarar. Execute.NonQuery, ExecuteScalar ve ExecuteReader olmak üzere 3 alt nesnesi vardır.
DataReader Nesnesi: Command nesnesi aracılığı ile getirilen verileri okumak için DataReader nesnesi kullanılır.
DataAdapter Nesnesi: Veri tabanından alınan veriler üzerinde değişiklik yapma, veri tabanına tekrar aktarma gibi işlemler DataAdapter nesnesi ile yapılır. Bu işlemleri yapabilmek için 4 adet alt nesne bulundurur, bunlar; Seçmek için SelectCommand, eklemek için InsertCommand, güncellemek için UpdateCommand ve silmek için de DeleteCommand nesneleridir.
DataSet Nesnesi: Ado.net teknolojisinin en yenilikçi ve güçlü tarafını DataSet oluşturur. Çünkü DataSet nesnesi DataAdapter ile alınan verileri bağlantısız olarak depolayabilir ve yönetebilir.

.Net Framework ile veri tabanından veri çekmek için kullanılan System.Data komutu ADO.NET mimarisinin temelini içerir.

ADO.NET NASIL KULLANILIR?MSSQL veri tabanını kullanacağımız için ‘Microsoft Visual Studio’ ortamında oluşturduğumuz .NET projesi için ilgili namespace’leri eklememiz gerekir. Biz MSSQL kullanacağımız için projelerimizde namespace alanına “System.Data.SqlClient” eklemeliyiz. Bu namespace en çok kullanılan SQL sınıflarını barındıran bir kütüphanedir. En çok kullanılan MSSQL sınıflarına bunlardır:
SqlConnection : Bu sınıf ile MSSQL’de yer alan veri tabanımıza bağlanabiliriz.
SqlCommand : Bu sınıf MSSQL üzerinde çalışacak komutlar veya Stored Procedure’ler için ilgili komut deyimlerini barındırır.
SqlDataReader : Veri tabanından veri döndürülmesi sağlanır. Bu sınıfta veri okunma işlemi sürekli ileri yönlüdür, geri yönlü değildir.

ORACLE için ‘OracleConnection’, ‘OracleCommand’ gibi sınıflar kullanılır.
OLE DB arayüzü için ‘OleDbConnection’, ‘OleDbCommand’ gibi sınıflar bulunmaktadır.

Bir uygulama içerisinden veri tabanına ADO.NET ile bağlanmak için gereken adımlar;
1 – Veri tabanının ilgili namespace verileri eklenir. (System.Data.SqlClient)
2 - İlgili veri tabanı için bağlantı tanımlanır. (SqlConnection)
3 – Veri tabanı üzerindeki işlemler belirtilir. (SqlCommand)
4 - Daha sonra bağlantımı açarım ve verimi işlerim, (SqlDataReader)
5 – SqlDataReader objesi ile veriler kullanım ve gösterime açılır.
6 – Veri tabanı bağlantısı kapatılır.

SERCAN GÜLGEZE © 2014-2016 | WWW.SERCANGULGEZE.COM | Sercan Gülgeze & Statik Yazılım