Data Flow Diagram Nedir? Nasıl Kullanılır?
Data Flow Diagram Nedir? Nasıl Kullanılır?

Data flow diyagram daha çok programlamaya yakın bir diyagram şeklidir. Level sistemi kullanılır ve sıfırdan başlayan level sistemleri arttıkça ayrıntı belirtilir.

Genel olarak kullanılan modülleri aşağıdaki gibidir;

- Process : Bir işlem/süreç gelen veri akışını giden veri akışına çevirir.
- Datastore : Veri depoları sistemde mevcu veri depolarınızı gösterir. Bu bazen bir swl server olabilir bazen ise bir dosya olabilmektedir.
- Data Flow Notations : Veri akışları birer boru hattını simgelerler. Bu boru hatlarından bilgi akış paketleri geçmektedir. Okları etiketlerken üzerinden geçen verinin adını kullanmanız gerekmektedir.
- External Entity : Dışsal varlıklar sistemimizin dışında olan nesnelerdir. Bu nesnelerin diyagramımızda gösterilmesinin nedeni sistemimizin bu nesneler ile iletişim halinde olmasıdır. Dışsal varlıklar sistemimizin giriş çıkışları için kaynak yada hedef noktası olabilmektedirler.
- Entity : Varlıklar aslında haklarında bilgi depolamak istediğiniz birer nesne veya konsept'dirler. Gösterim için içinde varlığın adı yazan bir dikdörtgen kullanımaktadır.
- Weak Entity : Bir weak entity'de aslında bir varlıktır ve başka bir varlığa foreign key kullanılarak bağlanmak zorundadır ve kesinlikle kendi öznitelikleri ile gösterilmeleri mümkün değildir.
- Key attribute : Bir anahtar öznitelik benzersiz değer yüklenebilir ve varlığın ayırtedici karakteristiğidir. Örneğin her personeliniz bir TC kimlik numarasına sahiptir ve bu numaranın aynısına sahip bir başka TC vatandaşı daha bulunmamaktadır.
- Relationships : İlişkiler veritabanı yapısındaki varlıklar arası bağlantıları gösterirler.
- Cardinality : Cardinality bir varlığın kaç elemanının diğer bir varlığın bir elemanına bağlı olduğunu gösterirler.

Veri akışı katmanları sırası ile;

- Context Diagrams : Bir ortam diyagramı en üst seviye (ayrıca 0 katmanı olarakta bilinmektedir) veri akış diyagramdır. Sadece tek bir işlem düğümü vardır ve tüm sistemi ve sistemin dışsal kaynaklarla olan ilişkisini genelleştirmektedir.
- Level-0
- Level-1
- Level-2

Şeklinde devam etmektedir her bir level yükseldiğinde diyagramın ayrıntı seviyesi artmaktadır.

Aşağıdaki resimleri resme bak diyerek büyük boyutlarıyla inceleyebilirsiniz genel kullanım için basit versiyonu ve ayrıntılı versiyonu resimlerde mevcuttur.

Data Flow diagram örneği-1

Data Flow Diagram Nedir? Nasıl Kullanılır?

Data Flow diagram örneği-2

Data Flow Diagram Nedir? Nasıl Kullanılır?

Data Flow diagram örneği-3

Data Flow Diagram Nedir? Nasıl Kullanılır?

SERCAN GÜLGEZE © 2014-2016 | WWW.SERCANGULGEZE.COM | Sercan Gülgeze & Statik Yazılım